РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаStuder и INDUSTRY 4.0 – концепция за бъдещето

Възможностите, които предоставят цифровизацията и свързването на машините в мрежа, са наистина неограничени. Експерти от различни области смятат, че ще възникнат нови пазари с годишен оборот от 100 милиарда евро. Очевидно е, че "Big Data", т. е. събраният огромен набор от данни, дава висока възвръщаемост само когато е целенасочено анализиран и приложен в процесите. Тази задача представлява сложно предизвикателство както за индустрията, така и за обществото.

Решението на STUDER
Цел: опростена и сигурна работа в мрежа
Основата на "Индустрия 4.0" е свързването в мрежа на машини, логистика, продукти и бизнес системите на нашите клиенти (ERP, SAP). Тук всеки трябва да говори същия език. Това е възможно чрез опростения и сигурен софтуерен интерфейс, използван в цял свят, OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture). STUDER вече приложи стандарта OPC UA в своя машинен софтуер StuderWIN. Машината може да изпълнява две роли: OPC UA клиент и сървър. Това дава възможност машините STUDER лесно и надеждно да се интегрират в средата на цифровото предприятие.

Цел: елиминиране на непланирания престой на оборудването
Сериозно внимание се отделя и на проблема с непланирания период на престой на оборудването. UNITED GRINDING Group (UGG), част от която е STUDER, решава този проблем методично, като корпорация. Целта: да предоставим на клиента инструмент, който ще осигури възможност за оптимизирана спрямо разходите поддръжка. С други думи - машината трябва да стои неактивна само когато това е планирано и разчетено. Тук UNITED GRINDING Group прилага подхода на "Predictive Maintenance", т. е. профилактична поддръжка. За да работи този подход в бъдеще, данните от отделните монтажни възли и компоненти се записват и анализират. Необходими са различни данни от измервания, за да се получи ясна представа за състоянието на отделните възли и компоненти. Това изисква постоянно обучение и е непрекъснат процес. Друг проект в ход на реализация е "One Push Remote Solution". Това означава, че ако възелът или компонентът не влиза в експлоатация въпреки превантивната поддръжка, чрез натискането на един бутон проблемът може да бъде отстранен и клиентът може да получи оптимална подкрепа.

 

ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top