РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018 > ГаликаГалика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаGF - фабрика на бъдещето

Концепцията Industry 4.0, известна още като "фабрика на бъдещето", "четвъртата индустриална революция", а в Швейцария като "Industry 2025", е свързана с перспективата дори най-сложните и взискателни индустрии да могат да се радват на интелигентно, високопроизводително, ресурсно-ефективно и напълно прогнозируемо производство. От SMART функциите на новите машини за нишкова електроерозия AgieCharmilles CUT P до повишената готовност на всички най-актуални решения за фрезоване, електроерозия и лазерно текстуриране благодарение на rConnect, GF Machining Solutions дава живот на своята визия за Industry 4.0.

В рамките на стратегическия си подход към Industry 4.0 GF Machining Solutions започна да разгръща модулни, мащабируеми решения, адаптируеми за подобряване на ключовите мерки за ефективност за различните сегменти на приложение.

В допълнение към SMART технологията и свързаните с нея решения за оптимизиране на производителността и увеличаване на времето за експлоатация на машината, присъщи на AgieCharmilles CUT P, както и на пакета от цифрови услуги rConnect, оборудването на GF Machining Solutions вече може да бъде внедрено в множество модулни, мащабируеми решения, включително и T.R.U.E. PRECISION – цифров, мултипроцесен пакет за комплексни задачи в индустрията за формоване и щанцоване.

T.R.U.E. PRECISION свързва софтуера за автоматизирано управление на клетките System 3R WorkShop Manager с CAD и производствените модули на Autodesk и GF Machining Solutions, което осигурява възможност за оптимално интегриране на машини, роботи и измервателни системи. Това ще помогне на потребителите да отговорят на изискванията за висока точност по най-прост и ефективен начин.

Чрез WorkShop Manager пълното решение ще интегрира автоматизирани фабрики, изискващи взаимодействие между системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и производствените изпълнителни системи (MES). Леката версия на решението ще свърже отделните електроерозийни машини, като активира само специфични модули за генериране на кодове от CAD модели.

Специализираните модули както за нишкова електроерозия, така и за производство на матрици, ще насърчат интегрирането на такъв пакет за планиране, подготовка и изпълнение с решението за проследяване eTracking на GF Machining Solutions и модулните цифрови услуги rConnect с цел подобряване на мониторинга и управлението на производствените процеси и машини. Подобни възможности са от особено критично значение за производствата, в които избягването на риска и високото качество са изключително важни, например в отраслите за компоненти за медицинска техника и самолетостроенето. Мониторингът на процеси и машини ще бъде осигурен чрез усъвършенствано извличане на информация от оборудването на GF Machining Solutions с инфраструктурата rConnect, за да се предостави възможност за дистанционни обратна връзка и управление в реално време, които да повишат ефективността на машините от гледна точка на общото им приложение.


ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top