РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2018 > ГаликаГалика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаMILL P 500 U / 800 U

Бързина и
гъвкавост
за бъдещето

Бързото развитие на пазара и бъдещите иновации ще поставят предизвикателство пред нашата способност да се адаптираме към промените. Серията Mikron MILL P е нова фрезова машина за едновременна обработка с 5 оси, оптимизирана за интелигентна производителност, която може да превърне днешните предизвикателства в утрешни приложения.
Mikron MILL P 500 U и Mikron MILL P 800 U са 5-осни, високопроизводителни машини, предназначени за производителите на прецизни детайли, работещи в авиационната промишленост, машиностроенето и общата механика. Благодарение на тяхната висока температурна стабилност, от тези машини могат да се възползват и производителите на форми в сферата на автомобилната промишленост и домашните електроуреди. Освен прецизност, те осигуряват стабилност на процеса на компаниите, които търсят гъвкаво производство.

~ 10 мин
За осигуряване
на пълна защита

365 
дни/година
Гъвкавост

± 2 µм
Прецизност
в равнина Х/Y

250%
Висока
производителност

Пример от практиката. Производството на аерофойли демонстрира отличната гъвкавост на машината

Авиационната промишленост е под непрекъснат натиск да бъде по-ефективна, да изгаря по-малко гориво и да отделя по-малко въглероден диоксид. В резултат на това, водещите производители търсят по-лека конструкция на детайлите. Въпреки че леките материали могат да предложат голям потенциал, те трябва да останат изключително надеждни при високо натоварване и дълъг експлоатационен живот. Обработката на тези материали обаче, може да представлява известно затруднение. Освен това, намаляването на броя на частите води до експоненциална сложност на формата, което създава значителни технологични пречки. Роторите с перки по технологията „блиск“ (от англ. Вladed Integrated Disk) са класически пример. Високо критична част, използвана за компресия под ниско и високо налягане в новите авиационни двигатели, блисковете са комбинация от диск и перки, произведени от една единствена заготовка чрез използване на никелови сплави. Това поставя предизвикателства пред качеството на повърхнината на перките и следователно оказва влияние върху повтаряемостта през целия производствен процес на блисковете. Производителността на процеса също е засегната и води до компромис между качеството на детайла и цената на режещите инструменти. По този начин стабилността на процеса остава от съществено значение.

Предизвикателствата са безброй. Открийте как серията 5-осни Mikron MILL P се справя с тези предизвикателства и предлага най-надеждното стандартно решение, налично на пазара за този тип приложения:
Времето за груба обработка е намалено с 30 процента в сравнение с типичната високопроизводителна стратегия на фрезоване, като същевременно се предлага по-нисък стрес от обработката чрез използване на трохоидно високо динамично рязане (HDC). Но мощността не е всичко: Комбинацията от изключително стабилна конструкция на рамата и нейният мощен 36 kW шпиндел осигурява много гъвкави възможности за работа. При гладката и сложна форма на блиска, типичното качество на повърхнината е Ra 0.8 ?м. Това се постига благодарение на изключително прецизното управление на осите и високо динамичните движения. С възможността да бъдат настройвани чрез създадената от GF Machining Solutions система за помощ на оператора (OSS), динамичните характеристики и хомогенността на траекторията на инструмента могат да се оптимизират за всяка стъпка на обработката. Наблюдението на шпиндела (ISM) дава възможност за намаляване на вибрациите и за непрекъснати подобрения на процеса.
Следвайки тази технология, се постига необходимата за това приложение точност от ±5 ?м. Тази точност става възможна също и благодарение на симетричната конструкция на машината, високата температурна стабилност и директното задвижване с високомоментни мотори. Интелигентните машинни модули на GF Machining Solutions осигуряват целостта на детайлите чрез сложни модели на компенсация по пет оси и наблюдение на критичните данни на обработка, включително вибрациите и температурата. Нейната уникална възможност за интеграция на автоматизация от задната страна на рамата на машината осигурява лесно интегриране и бързи операции, когато се свързва към съвременни системи за манипулиране на палети и заготовки. Това е чиста ергономичност за оператора и осъществява най-добрите условия за непрекъснато производство 24/7. Може да се постигне производителност от над 3,000 блиска годишно, като се свържат множество машини в една автоматизирана линия.

Но това не е всичко. Научете повече за уникалните решенията на GF Machining Solutions за защита на машината и шпинделите (MSP) с активната защита във всички посоки, за да се спомогне за намаляване на времето на престой на машините. rConnect осигурява интелигентна производителност във вашия цех. Чрез нашите иновативни приложения интелигентността на машината е винаги на ваше разположение, за да гарантира, че вашият цех работи с пълния си потенциал по всяко време.

Посредством дистанционната помощ на живо на rConnect, вие можете да разчитате на нашите експертни инженери да реагират незабавно на вашите заявки за сервизно обслужване. Нашето решение ви свързва с нашите експерти за дистанционна помощ в реално време.


ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top