РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаИНТЕГРИРАНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ,
ОСИГУРЕНА ОТ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ПЛАТФОРМА


iXworld – Оптимална машинна интеграция (greenfield)

Мощен edge компютър

• iXshop – преглед на функциите
заменя Infoshop – представен през 2009 г.
• Доставка на всички продукти и услуги, свързани
с машините
• Доставка на резервни части
• Преглед на поръчките (история, отворени поръчки)
• Свързва клиентските ERP системи с iXshop
• Отзивчив дизайн

iXworld като интерфейс между клиентите и INDEX процесите
• Доставка на продукти, услуги и резервни части, свързана с ERP системата
• Идентифициране на резервни части
• Управление на неизправностите и мониторинг, свързан към IoT или EAM
• Отдалечен достъп чрез смарт очила/телекомуникация
• Управление на поддръжката, обслужването и нормативните разпоредби чрез IoT
• Предоставяне на цялата информация (продукти, конфигуратор, технология)
• Сътрудничество (например при офериране)
• Инструменти с IoT
• Мониторинг на производствения процес
• Анализ на състоянието (например на шпинделите)

Инструменти за протичащи процеси

• Мониторинг на работните състояния/анализ на потреблението
• Стандартизирани изходни данни с DB165 от 2007 г. насам
• Нотификации (SMS или eMail), например при малфункция на машината
• Стандартизирани изходни данни с DB166 от 2018 г. Например следене на температура, показатели на двигателя
• Прогнозна поддръжка, например брояч за експлоатационния живот на компонентите
• Пръстов отпечатък, например изолиране на партиди при отклонения в качеството
• Доставяните машини поддържат iX4.0 от 2007 г. насам
• OPC UA интерфейс
• Сигурна връзка чрез edge компютър
• Доставят се от 2 години насам; възможност за актуализация от 2007 г.
• SAP-PCo за събиране и филтриране на данните

iX4.0 – управление на данните на локално ниво в комбинация с облак
Сигурно съхранение на данни
INDEX използва SAP-облак
В съответствие със закона за защита на данните на ЕС
Само споделените данни се предават
Данните се прехвърлят в облака, само когато са необходими за клиентските приложения
Без натоварване на управлението
Данните за управление се прехвърлят, само когато са необходими за клиентските приложения

iXplore – Преглед на функциите

• Информация за компанията
• Информация за продукти, услуги и събития
• Техническа информация
• Сътрудничество между клиентите на INDEX, например конфигуриране при закупуване на нова машина
• Конфигуриране на машини
• Форуми за потребителски групи, например NC програмисти

Обслужващ портал

• Преглед на цялото оборудване
• Онлайн документация
• Мениджмънт на нормативни разпоредби
• Управление на поддръжката и обслужването
• Свързва клиентските ERP системи с iXservices
• Идентифициране на резервни части (списъци на частите, 3D модели)
• Поръчки през iXshop 24/7
https://ixshop.index-traub.com
• Управление на неизправностите чрез проследяване и история на машините
• Свързва клиентските ERP системи с iXservices
• Отдалечена диагностика (телекомуникация, смарт очила)

 

ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top