РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Галика+GF+

GF Machining Solutions

AgieCharmilles
Серия CUT P

Неограничени
възможности

В сърцето на Вашето приложение
Намираме се в нова ера на иновации. Действащата индустриална революция – Industry 4.0 – поставя основите на нов начин на работа. Стигнете до същината на Вашите най-критични приложения, разгърнете Вашия индивидуален потенциал и преодолейте най-трудните си предизвикателства с нашата нова серия AgieCharmilles CUT P

www.gfms.com


ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top