РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаS141
ЕКСПЕРТИТЕ
в шлифоване на вътрешни повърхнини и радиуси


РАЗМЕРИ
• Диаметър на обработвания детайл със завъртяна
под ъгъл маса: до 400 mm
• Максимално тегло на обработвания детайл 100 kg

ХАРДУЕР
• Направляваща система с директни и линейни мотори StuderGuide®
• Напълно автоматична ос B с директно задвижване и ъгъл
на завъртане от -60° до +91°
• Револверна глава с до четири шлифовъчни шпиндела
• Предно седло с ос С за шлифоване на резби и некръгли профили
• Затворена работна кабина с две плъзгащи врати
• Машинна основа от минерална отливка Granitan® S103

СОФТУЕР
• Лесна експлоатация и програмиране благодарение на интерфейс човек-машина StuderSIM
• StuderSIM е софтуер за програмиране и симулация, позволяващ създаване на програми за шлифоване и заточване и симулирането им върху операторския панел или на външен компютър
• Стандартизирани интерфейси за система за зареждане
с детайли и за периферните устройства

ПРЕДИМСТВА
• Възможност за конфигуриране за всяка възможна
вътрешношлифовъчна задача
• Висока гъвкавост
• Компактни габарити и отличен достъп до вътрешността
на машината от три или четири зони (за обслужване
и поддръжка)
• Кратки времена за настройване и пренастройка,
базирани на специална философия


Радиусната вътрешно кръглошлифовъчна машина S141 е предназначена за по-големи детайли. Тя може да обработва геометрии с максимален външен диаметър 400 mm и да шлифова заготовки с дължина до 300 mm.

1. Шлифоване на вътрешни фаски и радиуси
при матрица
2. 4-позиционна револверна глава (извънредно прецизна)
с директен линеен мотор за установяване
на шлифовъчни шпиндели
3. Изключително стабилна ос B с директен линеен
мотор за симултантно шлифоване на радиуси
4. Температурно стабилно и механично устойчиво
рамо за установяване на заточващ инструмент


ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top