РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаSTUDER – експертите в шлифоване на вътрешни
повърхнини и радиуси

S121 / S131 / S141 – Радиус

Новите радиусношлифовъчни машини S121, S131 и S141 дават заявка да отговорят на изискванията на редица приложения, както и възможност да се обработват и по-големи детайли. Новите радиусношлифовъчни машини достигат по-високо технологично ниво. Машинната основа, която сега е от Granitan®, погасява вибрациите по-добре, има по-висока температурна устойчивост и подобрена точност на водене. Същото важи и за направляващите StuderGuide®, както и за приводната система с линейни мотори, които се характеризират с висока износоустойчивост, дълъг работен живот и висока динамика (възможност за интерполация). Основното преимущество, което новите машини гарантират на клиента, е разширеният диапазон от възможни за обработка детайли поради по-големия размер на машината и иновативната концепция за заточване. Благодарение на новата конструкция на ос В (маса, симултантно завъртаща се заедно с детайла) тази концепция е не само по-проста, но също така предлага по-висока температурна стабилност и механична якост.

МОЩЕН СОФТУЕР
На софтуера StuderSIM трябва да се обърне специално внимание, що се отнася до новите радиусни кръглошлифовъчни машини. Това е софтуер, с който STUDER отговаря на въпроса от какво се нуждае един оператор, за да може да обработва сложни детайли – много често само на една установка. Отговорът е: от асистент, с който детайлите (започвайки от чертеж) могат да бъдат напълно дефинирани, всички необходими геометрични данни за шлифовъчните цикли могат да бъдат генерирани, и с който процесът на шлифоване може да бъде проверен и онагледен посредством симулация на PC или на операторския панел. StuderSIM е допълнен от хардуер, който се характеризира със споменатите вече машинна основа от Granitan®, направляващи StuderGuide® и приводна система с линейни мотори. Едновременно с това машините са снабдени и с предно седло на симултантно завъртаща се ос В, заточващ шпиндел или фиксирано заточващо приспособление върху ос В, както и измерваща сонда на шлифовъчната глава.

Радиусношлифовъчните машини S121, S131 и S141 се различават от универсалните кръглошлифовъчни машини, носещи същите имена, по ред технически детайли. При радиусношлифовъчните машини В-осите работят симултантно и предлагат интерполация (от -60° до +90°), докато универсалните вътрешношлифовъчни машини имат завъртаща се хоризонтално маса, която може да се установява в позиции от -10° до +20°. Шпинделите на радиусношлифовъчните машини са разположени отзад на револвера, докато това е точно обратното при кръглошлифовъчните машини – те са отпред. Радиусношлифовъчните машини са със заточващ инструмент разположен върху ос В, а кръглошлифовъчните машини са снабдени с две завъртащи се рамена, които носят заточващите инструменти. И не на последно място, кръглошлифовъчните машини от S121 до S151 използват операционната система на STUDER StuderWIN, докато новите радиусношлифовъчни машини използват операционна система StuderSIM.
ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.com


Top