РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаВторият живот на машините STUDER

Специалистите наричат машините на STUDER Ролс-Ройса на кръглото шлифоване. Но тяхната точност и великолепните експлоатационни характеристики не са единственото преимущество на марката. STUDER извършва възстановяване и модернизация на своите стари използвани машини така, че да не отстъпват на новопроизведените. При това клиентът получава възстановената машина, инвестирайки не повече от 50% от цената на нова. За това са и следващите наши истории.ОПИТЪТ С
НПК ПАО
„ФЭД“ Украйна

STUDER S31, произведена през 2003, била прехвърлена в ПАО „ФЭД“ от свързано предприятие, където работила над 10 години и, за съжаление, извънредно рядко преминавала през планово техническо обслужване. Всъщност, тя била ремонтирана само в случаите, когато спирала напълно. Като резултат от това, започнали да възникват проблеми при работа на машината и станало сложно при обработката на детайли да се постигат търсените параметри. И към това трябва да се вземе под внимание, че машините в предприятието практически не спирали, работили в трисменен режим.
Всичко това довело до нуждата от ремонт на нашата машина. По молба на „ФЭД“ в началото на 2017 специалистите от фирма STUDER модернизирали напълно машината. Електрическият шкаф бил буквално „изтърбушен“ и нареден наново, направляващите били възстановени – прешлифовани, шабаровани, напасвани с точност до микрон, а някои просто заменени с нови. Сменили също и възела за вътрешно шлифоване, защото старият не подлежал на ремонт. Хидравличната система била подложена на сериозна реконструкция, много от нейните възли просто били изваждани и подменяни с нови. Взели решение да не подменят системата за управление Fanuc, била добавена само светодиодна подсветка на екрана, за увеличаване на неговата яркост. Тези дейности позволили пълното възстановяване на потенциала на машината от миналото, връщайки нейната предишна работоспособност.
Също трябва да се вземе под внимание, че посредством модернизацията фирмата се разминала с три пъти по-ниска инвестиция, отколкото за придобиването на аналогична нова машина.
„Модернизацията на кръглошлифовъчната машина STUDER S31, изпълнена от швейцарските специалисти, демонстрира както нейния огромен потенциал, така и икономичността и целесъобразността на възстановяването на машината. Днес разполагаме с пълноценна машина с висока точност, която по нищо не отстъпва на нова“, дава оценка на състоянието на машината Семен Головко, оператор от НПК ПАО „ФЭД“.


 

ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
T.: 02 / 981 09 76
Ф: 02 / 980 53 17
office@galika.bg
www.galika.com


 


Top