РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаStuderFormHSM
за шлифоване на форми

Високоскоростната обработка (HSM) е следващата голяма крачка в бъдещото развитие на шлифоването на форми. Позната от индустрията за производство на матрици, която използва обработващи центри, сега тази технология навлиза и при шлифоването на форми. Досега максимално възможните обороти на заготовката бяха обичайно 1-4 об./ мин. В зависимост от геометрията на формата, HSM позволява да се шлифова с 5-120 об./мин. В резултат на това, времената на циклите намаляват драстично 3-10 пъти и всичко това със същите или дори още по-добри резултати.

Функцията за HSM отново се се извиква от главна програма, но интерпретаторът на управлението се прескача. Стъпките на движението на инструмента за единица време се предават директно на приводите на осите. Това позволява целият процес на шлифоване да се проектира от край до край с нашето STUDER ноу-хау.
В резултат се постига изключителна точност на формата – по-добра от 0.02 мм, благодарение на интегрираната в управлението функция за самообучение “Self Learning Function”, която коригира масово съществуващите грешки при следенето на оста.


Изключителни предимства
• Софтуер, който защитава машината
• Научно оптимизирани данни за процеса
• Най-кратките времена на циклите
• Възможно най-добра точност, благодарение на функцията за самообучение
• Непрекъснато подаване
• Точно изчисляване на времето на цикъла
• Максимален брой проверки за безопасност

StuderFormHSM
StuderFormHSM е необходимият софтуер за автоматичното и научно изчисляване на всички необходими технологични данни. Този софтуер изчислява данните на процеса толкова добре, че дори най-първата заготовка е “добра” заготовка. Процесът на оптимизация, отнемащ доста време, в най-добрия случай вече не е необходим, а в най-лошия е станал незначителен. StuderFormHSM ще покаже графично, ако изчислените данни са в рамките на допустимите физични и технологични лимити. Данните за високоскоростна обработка не могат да се генерират, ако са преминати определени лимити на стойностите, които биха натоварили прекалено шлифовъчната машина. Това осигурява голяма степен на безопасност и комфорт.

Възможни
последователности
на обработка:

Право врязване*

Челно врязване* 

Право врязване
с осцилация

Ъглово врязване*

*Може да се комбинират свободно
в плана на операциите

Проходно шлифоване,
възможно е също
на конуси

Многостепенно врязване
с проходно шлифоване,
възможно е също
на конусиДопълнителни функции на StuderFormHSM:

•Компенсация на радиуса на върха на инструмента (TNRC) •Изчисляване на силите на рязане
•Заточване по време на процеса •Предаване на данни към ЦПУ чрез вградена eтернет мрежа

 
ПРИМЕРИ ЗА ГЕОМЕТРИИ НА ДЕТАЙЛА

Външно шлифоване

Ексцентрик

Продълговат
поансон


Многоъгълници

3-полярен
полигон

Свободни
полярни форми

Затиловане
чрез шлифоване

Вътрешно шлифоване

Ексцентрик

Овал

Елипса

3-полярен полигон

Свободни
полярни форми

Прорези с извивки

Изисквания
•Допълнителен управляващ хардуер •СофтуерStuderFormHSMГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg
www.galika.bg


Top