РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаПРОИЗВОДСТВЕНА КРЪГЛОШЛИФОВЪЧНА МАШИНАSTUDER S22 Най.доброторешение заВашитеперсоналниизисквания ГАЛИКА-клонАД София1000, ул. .6-тисептември.№6-Б, тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17; E-mail: ofice@galika.bg; www.galika.com ПредставителнаSTUDER заБългария Основни технически даннина STUDER S22 Размер и Разстояние между центрите: 650/1100 mm Височина на центрите: 175/225 mm Максимално тегло на детайла: 150 kg Напречна шейна, осX Максимален ход: 310 mm Скорост: 0,001.15000 mm/min Деление: 0,00005/0,00001 mm (Опция) Надлъжна шейна, осZ Maксимален ход: 850 mm Скорост: 0,001.30 000 mm/min Деление:0,00005/0,00001 mm (Опция) Шлифовъчна глава Ъгъл на врязване: 0.или+30. Диапазон на завъртане: ±9. Моторен щпиндел: 12,5 kW Обороти на щпиндела: 1400.3200 rpm Шлифовъчен диск ляв/ десен:O500x80х203 mmПерифернаскорост:до50 m/sПредноседлоСкоростендиапазон: 1.1500 rpm Задвижващ амощност: 1-4 kW Отклонение от кръглост:< 0,0004 mm Опция:< 0,0002 mm Ос С за профилно шлифоване:0,0001. ЗадноседлоЗахващащконус:MT3 (МТ4) Ход на ствола: 35 mm (60 mm) Диаметър на ствола:50 mm Kорекция на цилиндричността: ±40 µm Система за управление Fanuc 31 i-A Инсталирана мощност Обща инсталирана мощност: Максимално 47 kVA Налягане на сгъстения въздух: 5.5 bar Тегло Общо тегло на машината: 8500 kg

Top