РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаУниверсална вътрешношлифовъчна машина за къси и дълги обработвани детайли

S131 / S141/ S151

Накратко
Десетте основни
3 възможни диаметъра, със завъртане под ъгъл над масата – до 250 mm, 400 mm и 550 mm
3 възможни дължини на обработвания детайл - до 300 mm, 700 mm и 1300 mm
Револверна глава за до 4 шпиндела, от които 2 за външно шлифоване
Всички шпиндели са с променливо управление на оскоростта
Завъртаща маса с автоматичен ъгъл на позиция
Предно седло с ос С за шлифоване на резби и некръгли профили, стандартно или прецизно
Затворена работна кабина с две плъзгащи врати (възможност за автоматично отваряне)
Направляващи със система StuderGuide®
Машинна основа от минерална отливка
Granitan®  S103
Интерфейс за връзка с захранващи и измерващи системи, като стандарно оборудване


ГАЛИКА-клон АД
София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg; www.galika.com 


Top