РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаРадиус за радиус, шлифоване на сферични детайли

S121 / S131 / S141 - Радиус
• Kоординатна маса
• Шпиндел в задна позиция
• C линейна револверна глава или с 4 шпиндела

S131r Шлифоване по радиус с интерактивна ос B5
Аксиалната бутална помпа е изделие с няколко бутала (обикновено нечетен брой), разположени в кръг в корпус, който е свързан към цилиндричен блок, ротор или вал. Този цилиндричен блок се завърта около оста си на симетрия, като се задвижва от интегрален вал, който е повече или по-малко центриран спрямо буталата на помпата.

Накратко
Десетте основни
3 възможни диаметъра, със завъртане под ъгъл над масата – до 250 mm или до 400 mm
Пълна интерполация посредством ос B5 за шлифоване по перфектен радиус
Револверна глава за до 4 шпиндела, от които 1 е външношлифовъчен шпиндел
Всички шпиндели са с променливо управление на скоростта
Опростен и икономически ефективен изправящ механизъм на ос B5
Предно седло с ос С за шлифоване на резби и некръгли профили, стандартно или прецизно
Затворена работна кабина с две плъзгащи врати (възможност за автоматично отваряне)
Направляващи с патентована система StuderGuide®
Машинна основа от минерална отливка Granitan® S103
Интерфейс за връзка със захранващи и измерващи системи, като стандарно оборудване към машината

ГАЛИКА-клон АД
София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg; www.galika.com 


Top