РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаSTUDER – истории с успешен край

Вторият пример е от наш японски клиент, който закупува машини STUDER от много години. Той разполга с няколко машини STUDER, но и с няколко машини на конкуренцията. Преди 2 години получихме възможността да направим шлифовъчен тест за този клиент – шлифоване на външна форма за Capto профил. Тъй като тестът беше много успешен, клиентът реши да инвестира в още една наша машина. По време на разговорите с клиента стана ясно, че той има тясно място в производството, свързано с шлифоването на вътрешния профил на инструментални държачи тип Capto.

Когато новите концепции за осите, вече приложени за S41, бяха внедрени впоследствие и на нашата нова гама вътрешношлифовъчни машини, интересът на клиента нарасна и ние му предложихме новата вътрешношлифовъчна машина STUDER S141. Благодарение на опита от шлифовъчния тест, изпълнен на съвсем различния модел STUDER S22, ние успяхме да убедим клиента да закупи машина STUDER S141. Той имаше високи очаквания - желаеше да произвежда вътрешните и външните форми Capto с много по-високо качество от изискванията на стандарта.

Всъщност, S141 не е абсолютно необходима за шлифоването на Capto профилите - шлифоваме вътрешната форма на Capto чрез процес, успореден на главната машинна ос Z и следната концепция:
• 2 вътрешношлифовъчни шпиндела, един за предварително шлифоване и един за финишно шлифоване
• Захващащ механизъм на STUDER за конуси от тип ISO/BT 30 до ISO/BT50
• Моторизирано предно седло с високопрецизна C-ос и приложение за високоскоростна обработка (или HSM)
• Устройство за контрол на вътрешния диаметър на профила Capto

Дорникът се произвежда в скъсена версия, така че силите на огъване да са минимални, а на него са залепени шлифовъчни дискове от кубичен борен нитрид (CBN).

Шлифовъчните дискове се профилират с интерполация X/Z към конуса на работния профил на Capto.
Шлифоването се извършва по ос, успореднa на главната машинна ос Z, с профилирания под ъгъл шлифовъчен диск:
• OP 2.1 груба обработка до 20 ?m от крайния размер
• OP 2.2 финишна обработка, в нашия случай клиентът изискваше много фина повърхност (половината от стандарта), която не можеше да бъде постигната с прекалено грапав шлифовъчен диск.

Първо трябваше да позиционираме. Позиционирането по форма и по дължина бе със специфично изискване от клиента. Той желаеше да позиционира детайла по дължина в канала за захващане или по челото. За да се постигне това, ни бе необходима специална сонда с Т-профил.
• Челно шлифоване
• Вътрешно предварително шлифоване
• Вътрешно финишно шлифоване
• Измерване: може да бъде направено на всеки етап, след предварителното или финишното шлифоване
• В зависимост от резултата от измерването: корекция на челния или вътрешния диаметър; в зависимост от измереното отклонение от допуска, корекцията може да започне отново с цикъла на предварително шлифоване
• Измерване на шлифования диаметър. Ако допускът е повече 20 µm, грубата обработка продължава. В зависимост от изискването на клиента последователността може да бъде индивидуално програмируема.
• Ако измерването показва, че диаметърът е твърде малък, отворът се повтаря с вътрешношлифовъчния диск (груба или финишна обработка), а ако е твърде голям, челото се обработва с външношлифовъчния диск.
• Машина и техници постигнаха много добър резултат - достигнатият допуск е почти наполовина на специфицирания в стандарт ISO 26623-2 - 0.2 µm

ГАЛИКА-клон АД
София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg; www.galika.com


Top