ГАМА работи със система HD-CR 35 NDT производство на DURR NDT

Измервателна техникаСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2013

ГАМА работи със система HD-CR 35 NDT производство на DURR NDT

За изпълнение на радиографичен безразрушителен контрол, ГАМА предлага и използва система за компютърна радиография (CR) от средата на 2012 г. Системата, която фирмата ни притежава, е преносим модел за полево използване с висока резолюция - HD-CR 35 NDT, производство на DURR NDT, Германия.

Влияние при избора ни оказа фактът, че повече от 15 г. използваме друг тип техника от DURR - филмови процесори за обработка на индустриални рентгенови филми, които са произведени 1985-1987 г. и досега работят безотказно. Компанията DURR е произвела и реализирала до момента над 25 000 системи за цифрова радиография (CR), които работят във всички сфери на индустрията - в т.ч. авиация, атомна енергетика, нефтен и газов отрасли, както и в областта на медицината, археологията и изобразителното изкуство.

Системата е напълно портативна
С тегло 21 кг за скенера и преносима работна станция DELL Precision M6600 Workstation. Може да бъде разположена и обслужвана на закрита площ не повече от 2 m2, вместо нужните за филмовата радиография “тъмно” помещение за обработка на филмите, снабдено с ВиК и отделно помещение за оценяване.

Ниската енергийна консумация на системата прави възможно захранването й от обикновен автомобилен акумулатор в продължение на повече от 20 часа. В обичайната си практика разполагаме скенера в обикновен микробус - VW Тransporter, къса база и то в проходното пространство между постоянно монтирани стелажи за апаратура по двата борда, което го превръща в мобилна радиографична лаборатория, с възможност за разполагане непосредствено до обекта на клиента и която е в състояние веднага да даде оценка на състоянието на проверяваните елементи.

Софтуер за обработка на изображенията и измерване на индикации
Софтуерът на системата предлага несравними в сравнение с филмовата технология възможности за обработка на дигиталните изображения и за измерване на установени индикации в т.ч. и чрез денситометриране, което прави лесно и бързо приложими както обичайните техники на контрол, така и такива като профилна радиография или измерване на корозионни/ерозионни промени в дебелини на стени на обекти без нужда да бъде отстранявана топлинна изолация или пълно разглобяване на съоръжението.

Системата е сертифицирана от ВАМ (German Federal Institute for Materials Research and Testing) за резолюция до 40 mm BSR и покрива класове на качество на радиографичното изображение IP1 до IP6 с една образна пластина вместо използване на различни класове филми при обичайната радиографична практика. При това системата поддържа много широк динамичен обхват на получаваните изображения - до 65500 степени на сивото, докато при обичайната филмова технология, този диапазон не надвишава 700.

За специалистите това означава много по-голям обхват на контролираните с една експонация дебелини на обекта, вместо прилагането на многофилмови техники. Като краен резултат получените CR-изображения са с качество равно и по-високо от това при използване на филми.

Използват се гъвкави образни пластини
Системата съкращава драстично времето за извършване на радиографичния контрол, както и разходите като цяло, тъй като се използват гъвкави образни пластини за многократно използване, вместо скъпи консумативи - индустриални филми, съдържащи голямо количество сребро и с непрекъснато растящи цени, химикали и оборудване за обработката им и специални съоръжения за преглед на изображенията и оценка на дефектността на проверявания обект.

Една пластина за CR се изплаща след 120-140 експонации и при коректно манипулиране с нея остава годна след хиляди пъти използване. Намалява се времето за експониране, като за някои от приложенията съкращаването е от 2 до над 20 пъти, което предполага освен по-малко време, и по-ниско лъчево натоварване на персонала. Липсват мокри процеси за обработка на филмите и нужда от ВиК снабдяване, което е важно особено при полево прилагане на метода в зимни условия.

От нашата практика с прилагане на CR, времето за извършване на радиографичния контрол на обекти на клиента се съкрати повече от два пъти. Липсва замърсяване на околната среда със силно токсични химикали, използвани за обработка на филмите или средства за регламентираната им утилизация. Системата предлага и несравними с филмовата техника възможности за обработка и подобряване, измерване, оценяване и архивиране на получаваните дигитални изображения.

Клиентът получава като резултат, вместо огромно количество филми, които трябва да съхранява на сухо и тъмно място, един или няколко CD, в т.ч. и безплатен софтуер за разглеждане на образите. Възможно е мрежово или чрез имейл предаване на данните, което прави възможно например консултиране на резултатите с експерт, намиращ се където и да е.

инж. Георги Петков - ръководител орган за контрол, ГАМА

ЕКСКЛУЗИВНО

Top