РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ГАМА, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГАМАГама ООД - Бургас Бургас, к-с "Славейков", бл. 1-Б, вх.12-13, партер тел./факс: +359/ 56/ 887 284 Мобилен: +359/ 888/ 811 892 Акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 орган за контрол. Сертифи- циран съгласно изискванията на: EN ISO 9001, EN ISO 14001 и BS OHSAS Извършва : Радиографичен - RT-F/RT-CR, ултразвуков, магнитно-прахов, капилярен, визуален, електроискров и газо-хидравличен контрол за херметичност

Други рекламни публикации на ГАМА

Top