Гарантиране на безопасна експлоатация на машините в индустрията

Машини • 16.09.2016

Гарантиране на безопасна експлоатация на машините в индустрията
Гарантиране на безопасна експлоатация на машините в индустрията

С развитието на европейските директиви и регулациите по отношение на безопасността в индустрията в различните държави, безопасната експлоатация на промишлените машини се превръща в приоритет в редица отрасли. Най-добрият начин да се гарантира сигурността на ползвателите на такова оборудване е да се оцени и намали рискът още във фазата на проектиране, както препоръчва международният стандарт ISO 12100 "Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране. Оценяване на риска и намаляване на риска."

Дизайнът трябва да отговаря на съответните стандарти и на най-добрите съвременни практики в областта, за да е налице гаранция, че експлоатацията на промишленото оборудване няма да навреди на здравето и безопасността на работниците и служителите.

Методи за намаляване на риска според тяхната ефективност

Намаляването на риска следва определена логика, която започва с планирането на напълно безопасен по неговата същност дизайн. Нека дадем прост пример. Намаляването на налягането, необходимо за активиране на дадено движение, което поначало не изисква високо налягане, спомага за предпазване на оператора на машината от потенциална авария, без да се инициират допълнителни мерки по отношение на безопасността. Следващата логична стъпка в процеса на намаляване на риска във фазата на дизайн е изборът на най-подходящите предпазни устройства за съответното приложение.

Избор на подходящите предпазни устройства

Предпазните устройства, като превключватели, релета, програмируеми контролери, сензори за присъствие и т. н., трябва да бъдат подбирани в зависимост от степента на риск, който са предназначени да намаляват. Колкото по-голям е рискът от възникването на дадена авария в машината, толкова по-ефективно предпазно устройство е необходимо. Надеждността и диагностичното покритие са два важни параметъра на предпазните устройства, които са показател за тяхната ефективност. Изборът на високоефективни решения предотвратява компрометирането на безопасността на машината по време на жизнения й цикъл.

Информиране на ползвателите на машини за остатъчния риск

Дори идеалната цел на безопасния дизайн да е нулев риск, постигането й на практика е невъзможно. Въпреки прилагането още във фазата на проектиране на различни мерки за намаляване до приемливи нива на риска, свързан с експлоатацията на индустриални машини, човешките грешки и неправилното ползване на промишлено оборудване могат да доведат до различни инциденти и наранявания на персонала. Ето защо е препоръчително служителите да бъдат информирани за всички действия, които е необходимо да предприемат или пък да избягват. В допълнение към ръководството на потребителя, визуални и аудио сигнали и пиктограми могат да помогнат на обслужващия персонал в безопасната експлоатация на машините, като ги уведомяват за възможни рискове. Всички тези помощни средства могат да бъдат използвани от производителите и като част от обучението по безопасност на работниците и служителите.

В крак с новите стандарти в сферата на безопасността

За да се гарантира максимално безопасна експлоатация на индустриалните машини и оборудване, е необходимо да се следят и прилагат най-новите стандарти по отношение на безопасността, тъй като най-добрите практики в индустрията постоянно се развиват и усъвършенстват.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top