Газов сектор в България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Проекти и технологични новости на водещи компании в бранша

Списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, продължава своята инициатива за представяне на значими сектори от българската индустрия. Настоящият преглед в рубрика "Във фокус" е посветен на газовия сектор в България – област, оказваща значимо влияние върху бизнеса и крайните потребители в страната.

Според официално становище на Министерството на икономиката и енергетиката този бранш е приоритетен и основна цел на страната е разширяването на битовата газификация, като намерението е до 2020 г. 30% от домакинствата да имат достъп до газоразпределителни мрежи. В анализа се казва още, че за по-бързото развитие на газификацията е необходимо разширяването на газоразпределителните мрежи и се отбелязва, че секторът има сериозен потенциал за развитие.

Материалът започва със статия, представляваща сравнителен анализ на възможностите за пренос на природен газ, предоставена от Мартин Бояджиев от Българска асоциация природен газ.

Статията е последвана от фирмени интервюта на две от водещите компании в бранша – Овергаз и Черноморска технологична компания, които предоставят актуална информация относно развитието на газовите технологии като цяло и планираните им проекти в краткосрочен план.

Рубрика "Във фокус" продължава с темата за газовия сектор и в брой 5/2013 на сп. Инженеринг ревю, където наред с представяния на други компании от газовия бранш, ще бъде дадена трибуна на фирми, предлагащи продукти и услуги за бранша.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top