Газовите хроматографи Sitrans CV са сред иновативните ни решения за сектора

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Сименс разработва иновативни решения в областта на газовия анализ, основавайки се на над 45-годишен опит в областта на газовата хроматография.

Газовите хроматографи Sitrans CV намират приложение в широк обхват от приложения като добив и проучване на природен газ, съхранение и транспортиране на газ, енергетика, газови турбини, металургия и заводи за биогаз.

Измерването на калоричността на природния газ заедно с измерването на разхода на природен газ (например чрез ултразвуковите разходомери за външен монтаж Sitrans FUG 1010) дава информация в реално време за енергийната стойност на газта.

Това от своя страна позволява управление на процесите в реално време, увеличаване на качеството на продукцията, намаляване на авариите и технологичните бракове.
Основните характеристики на измерването със Sitrans CV са: отклонения в измерването от само 0,007%; линейна характеристика в целя измервателен обхват, позволяваща калибриране само в една точка, одобрено от PTB; ниски граници на детекция от 5 ppm; локален дисплей; компактни размери, IP65/NEMA 4X, ATEX II 2G Eed IIC T4, тегло само 15 кг.

Ценово оптимизиран при инсталиране, лесен за обслужване благодарение на: ниска консумация на електричество и газ; инсталация директно на мястото на измерване; измерване на до три точки едновременно; само един газ за калибриране; ремонт на място, замяна на анализиращия модул до 30 минути.

Доказана надеждност чрез: над 30 години опит в областта хроматография прилагането на MEMS технологията (microelectrical mechanical system); необслужваеми вентили по MEMS технология; без движещи се части; постоянна самодиагностика: шест детектора на входовете и изходите, проверка на количеството на взетата проба, самонастройка по време на калибрирането; възможност обслужване от разстояние.

Лесен за използване, висока функционалност: наличен софтуер за контрол и наблюдение – CV Control; комуникация: RS485/RS232 MODBUS или Ethernet по TCP/IP. Възможност за добавяне на други комуникационни модули; калкулиране на горна и долна граница на калоричност, стандартна плътност и Wobbe-индекс, покриващи широка гама от тестове и стандарти.

 Рапортите за измерванията и всички изчислени стойности се запаметяват за последните 100 дни, осреднените за всеки час за последната 1 година, среднодневни за последните 2 години и средномесечни за последните 100 години.

В последните години при разработване на продукти и решения за газовия сектор се наблюдава тенденция за опростяване на процеса на инсталиране, обслужване и диагностика с цел улесняване на потребителите.

 Всичко това трябва да се постигне без да се намалява качеството и сигурността на продуктите и системите, което обикновено се постига от производители с доказан опит и дългогодишни традиции.

Никола Петков, мениджър Сензори и Комуникация, сектор Индустрия, СименсКлючови думи: Сименс, газови хроматографи, Sitrans CVTop