...

Рекламни публикации на Газтерм


Газтерм
> Разходомери за газ > Коректори > Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 София бул. Владимир Вазов № 90 тел./факс: 02/ 946 5005 мобилен: 0888 406 430 e-mail: gasterm_sf@dir.bg www.itron.com ... още
Газтерм
> Разходомери за газ > Коректори > Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 София бул. Владимир Вазов № 90 тел./факс: 02/ 946 5005 мобилен: 0888 406 430 e-mail: gasterm_sf@dir.bg www.itron.com ... още
Газтерм
Разходомери за газ Коректори Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 София бул. Владимир Вазов №90 тел./факс: 02/ 946 5005 мобилен: 0888 406 430 e-mail: gasterm_sf@dir.bg www.itron.com ... още
Газтерм
ACD G10-G16 Delta DN80 G100 Fluxi 2000/TZwith Corus WMR RB 4700 > Разходомери за газ > Коректори > Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 София бул. Владимир Вазов № 90 тел./факс: 02/ 946 5005 мобилен: 0888 406 430 e-mail: gasterm_sf@dir.bg www.itron.com ... още
Газтерм
CORUS на база температура и налягане и Uniflo на база температура TZ G65 - G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч и MZ G65 - G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч Delta G10 - G650 с диапазон на измерване от 16 до 1000 м3/ч за всички видове неагресивни газове Бултерм зала 3, щанд А11 www. itron.com Газтерм ООД 1836 София, бул. “Владимир Вазов” ... още
Газтерм
ГАЗТЕРМ ООД Газови съоръжения и инсталации МТП Пловдив палата 10, щанд 10Е6 Битови разходомери Gallus G1,6 - G4 и RF1 G6 за битово газоснаб- дяване в съответ- ствие с най- строгите евро- пейски норми Мембранни разходомери ACD G10 - G16 и DZ G25 - G100 с диапазон на из-мерване от 16 до 160 м3/ч за търгов-ско и промишлено приложение Ротационни разходомери Delta G10 - G650 с диапазон на измерване ... още
Газтерм
ГАЗТЕРМ ООД Газови съоражения и инсталации www.itron.com РАЗХОДОМЕРИ: БИТОВИ - Gallus G1,6 - G4 и RF1 G6 за битово газоснабдяване в съответствие с най-строгите европейски норми МЕМБРАННИ - ACD G10 - G16 и DZ G25 - G100 с диапазон на из-мерване от 16 до 160 м3/ч за търгов-ско и промишлено приложение РОТАЦИОННИ - Delta G10 - ... още

Фирмени публикации на Газтерм
Top