ГБИТК, д-р Митко Василев: За 30 години двустранният търговски стокообмен с Германия нарасна близо 16 пъти

Начало > Българската индустрия > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 > 27.09.2023

ГБИТК, д-р Митко Василев: За 30 години двустранният търговски стокообмен с Германия нарасна близо 16 пъти | Инженеринг ревю, снимка 1

д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), пред сп. Инженеринг ревю

Тази година ГБИТК празнува 30-ия си юбилей. Каква е равносметката ви за развитието на германския бизнес у нас за тези три десетилетия?

Значим е приносът на германските компании в България през последните три десетилетия за напредъка на страната ни в икономически аспект, за подобряването на бизнес климата у нас, както и за формирането на устойчива и социално-отговорна корпоративна култура. Германският бизнес в България се ангажира с развитието на специалисти и таланти и допринася за позитивния имидж на страната като атрактивно място за правене на бизнес.

Германия запазва позицията си на търговски партньор номер едно за България. Преди тридесет години двустранният търговски стокообмен възлизаше на около 755 млн. евро, а днес двустранната търговия надхвърля 12 млрд. евро.

 

Промениха ли се по някакъв начин функциите на организацията от основаването й до сега?

ГБИТК винаги е била първият и основен партньор на германската икономика в България. Нейната цел е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен на информация и опит между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес и икономически партньорства, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове, клиенти и последователи. Камарата информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България, насърчава дейностите в сферата на търговията, индустрията инвестициите и работи в интерес на двустранните икономически отношения.

През всичките тези години ГБИТК работи за развитието и насърчаването на търговските и икономическите отношения между Германия и България, съдейства за подобряване на инвестиционната среда и допринася за изграждането на една добре функционираща бизнес действителност.

 

Какви са приоритетите ви за бъдещето на ГБИТК? Върху кои стратегически цели ще съсредоточите усилията си?

ГБИТК е най-голямата двустранна камара в България с около 600 членове, като продължаваме да следваме този курс на растеж.
Като част от международната мрежа на германските търговски камари (AHK) в чужбина една от основните задачи продължава да е да защитаваме и представляваме икономическите интереси на своите членове и да предлагаме своя опит, връзки и услуги на германски и чуждестранни фирми. ГБИТК е под шапката на Германската индустриално-търговска камара (DIHK), която също така координира и управлява международната мрежа на германските търговски камари в чужбина.

AHK са представени във всички страни, които представляват особен интерес за германската икономика. В Германия AHK са тясно свързани с мрежата на германските индустриално-търговски камари (IHK). Заедно IHK и AHK подпомагат германските дружества при установяването и разширяването на икономическите им отношения в чужбина.

За ГБИТК е важно да подкрепя нейните фирми членове, които се стремят към укрепване и развитие на българската икономика, към задълбочаване на германо-българските икономически отношения и към стимулиране на положителни процеси на промяна с цел формиране на устойчиво бъдеще. От гледна точка на развитието на българската икономика най-неотложните мерки са свързани преди всичко с осигуряването на квалифицирани специалисти за бизнеса, за дигиталната трансформация и за климатичните промени с цел адаптиране на образователния сектор към нуждите на българската икономика, както и намаляването на бюрокрацията. В тези области са необходими бързи решения и от страна на държавата, и от страна на компаниите, за да може България да се позиционира и развива като атрактивно място за правене на бизнес в бъдеще.

Във връзка с липсата на кадри в България Управителният съвет на ГБИТК реши Камарата да подготви и осъществи различни инициативи през 2023 – 2024 г., които да са посветени на темата "Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж".

Основните теми, върху които ще продължим да работим и в бъдеще, са дигитализация, зелен преход, конкурентоспособност, устойчивост, осигуряване и развитие на квалифицирана работна ръка.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: ГБИТК, Германо-Българска индустриално-търговска камара, AHKРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top