Проведе се конференция ''Германия – страна на иновации''


На 11 април т. г. в София се проведе конференция на тема "Германия - страна на иновации", организирана от ГБИТК. В нея участваха официални гости, партньори и представители на международни компании с немски корени като SAP LAB, Aurubis, BASF, Siemens и Festо, които разказаха как се създават иновации в Германия. Събитието бе официално открито от президента на България Росен Плевнелиев, който подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на страната и припомни факта, че през 2012 г. е отбелязан ръст в стокообмена между двете държави. "Можем да почерпим много опит и от икономиката, и от политиката на Германия", заяви той. "Тя също е изцяло фокусирана върху иновациите", допълни Плевнелиев.
Лекция на главния управител на Асоциацията на Германските индустриално-търговски камари д-р Мартин Ванслебен представи традицията на средното съсловие и професионалното обучение като фактор за успех на иновациите в Германия. Д-р Ванслебен наблегна на това, че за България е важно да се установи политическа култура на стабилност, както и правна рамка, която да създаде условия за всеки да се чувства сигурен. Гост лектор бе и управителят на Германската държавна агенция за инвестиции и търговия д-р Бено Бунзе, който наблегна на привличането на български инвеститори в Германия.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване (LCD touchscreen), светодиодни: микро (microLED display), прозрачни (Transparent ... още

Top