ГБИТК, Максимилиан Ерхард: Дуалното обучение е устойчива инвестиция в бъдещето на бизнеса

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстер
"Дуално професионално обучение" към ГБИТК, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Ерхард, бихте ли се представили пред читателите на списание Инженеринг ревю? Кои са акцентите в академичното и кариерното Ви развитие досега?
В България съм от януари тази година. Преди това работех в Берлин в Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, в областта на дуалното обучение. Кариерата си в структурата на индустриално-търговските камари започнах с едногодишен стаж в Германия и чужбина. Що се отнася до академичната ми подготовка – завършил съм политически науки и международни отношения в университета в Мюнхен, а също така енергетика в Лайпциг и в Москва.

Какви са основните цели, структура и функции на клъстер "Дуално професионално обучение" към ГБИТК? На каква база бе взето решението за създаването му?
В Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) отдавна се говори за дуално обучение, а през 2014 г. бе взето решение за създаване на клъстера. Германските външнотърговски камари отдавна развиват успешно такива проекти и в други държави като Испания, Италия, Португалия, САЩ, Китай и др.

Много немски компании в България споделят, че се нуждаят от по-квалифицирана работна ръка. Ето защо основната цел на създаването на клъстера беше да се опитаме да разрешим този въпрос. Основната функция на структурата е да свърже бизнеса с образователните институции. Клъстерът е насочен към младите хора в страната, които искат да започнат кариерата си в някоя компания веднага след завършване на училище.

Опитваме се да им създадем по-ясна представа за възможностите за кариерно развитие. Това ще подпомогне не само индустрията, бизнеса и професионалната реализацията на младите хора, но ще се превърне и в инструмент за борба с безработицата.

Освен това ние следим внимателно процеса по изготвяне на наредбата за дуалното професионално обучение в България. Ще консултираме предприятията при осъществяването на дуалното професионално обучение и след като наредбата влезе в сила.

Към какви компании е насочен проектът и какви обучителни дейности ще бъдат извършвани? Кои предприятия и организации и от кои браншове показват най-силен интерес?
Клъстерът е с междусекторна насоченост и компании от всички браншове могат да се включат. Най-голям интерес показват производствените предприятия. Те се нуждаят от обучени кадри, които да умеят да работят с машини и производствено оборудване.

Теоретичната част от обученията в рамките на клъстера ще бъде част от учебната програма в училище. Практическата част ще се осигурява от компаниите, които ще избират преподаватели сред служителите си. Подготвяме и специална програма за обучение на обучители, която ще подготви менторите за работата им с младите хора.

Какво е значението на дуалното обучение за успеха на индустриалните предприятия? Какви са очакваните резултати от дейността на клъстера?
Финансирането на проекта идва главно от компаниите. Опитваме се да покажем на бизнеса, че дуалното обучение е устойчива инвестиция в дългосрочен план.
Резултатите от традиционната анкета на ГБИТК "Бизнес средата в България" през 2015 г. показват, че нивото на квалификация и цената на работната сила в страната са ниски. Ето защо такава инвестиция е необходима с цел подобряване производителността на предприятията, икономическото развитие и стандарта на живот в България.

Дуалното обучение е отличен модел в тази посока, тъй като предлага повече възможности и за бизнеса, и за младите хора. Това е една устойчива платформа, която ще обедини усилията на образователната система, индустрията и обществото.

Кои са най-важните събития, инициативи и дейности, които предстоят в календара на клъстера за тази година?
Подготвяме множество маркетингови и информационни събития и материали, включително брошури, описващи спецификите на различни професии, за да информираме младите хора. През април например Германското посолство организира и специален кариерен форум, в рамките на който представихме клъстера. Стараем се да обясним същността на дуалната система и нейните предимства.

Посещаваме училищата и разработваме различни възможности за реализация в компаниите. Търсим и подкрепата на държавните институции. Щастливи сме, че имаме много партньори. Клъстерът се намира във фаза на развитие. Планираме първите обучителни курсове в рамките на клъстера да започнат тази есен.Ключови думи: ГБИТК, дуално обучение, клъстер Дуално професионално обучениеTop