ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане

ОВКНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 • 01.03.2022

ГБИТК организира онлайн конференция за устойчиво отопление и охлаждане

На 22 март т. г. ще се проведе онлайн конференция на тема "Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Централизирани и децентрализирани системи". Организатор на събитието е Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в партньорство с energiewаеchter GmbH. В рамките на събитието ще се проведат и B2B срещи с германски компании, предлагащи технологии и решения за икономично, ефективно и екологично отопление и охлаждане.

По време на конференцията ще бъдат показани иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък в системите за централно и локално топлоснабдяване и постигане на значителни икономии на енергия, интелигентно управление на топлината, както и екологично чисто производство на енергия от ВЕИ. Ще бъдат представени добри практики за климатично неутрално децентрализирано топлоснабдяване и охлаждане на отделни жилищни квартали и малки общини, както и добри примери за енергиен преход към използване на ВЕИ в централизираното отопление в Германия. Ще бъдат разгледани и предизвикателствата пред топло- и студоподаването в България и перспективите за тяхното развитие в контекста на декарбонизацията на отоплителния сектор.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top