ГЕМАМЕКС

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

ГЕМАМЕКС предлага решения за управление на машини и процеси в консервната промишленост

Фирма ГЕМАМЕКС предлага вече 20 години на българския пазар на производителите и ползвателите на машини от консервната промишленост (КП) комплексни доставки на апаратура и резервни части. Представяните от нас фирми са традиционно известни в този бранш като производители на надеждна и високо функционална техника. Това са OMRON, YASKAWA, PATLITE, TELE HAASE и ESTUN.

Високите температури и относителна влажност са двата фактора, които определят КП като сурово изпитание за безаварийна работа на управленията. В много случаи към това се добавят технологични операции по измиване и стерилизиране на машините, при което апаратурата се атакува както от пръскаща вода, така и от киселинни или алкални препарати. В някои технологии се среща висока запрашеност на средата. Освен устойчивост на горните фактори често се налага и антибактериална устойчивост. Така например OMRON предлага сензори от материали, убиващи бактериите.

Поддържане на температури с точност десети от градуса, както и следване на температурни профили продължително време е отличителна характеристика на процесите по консервиране на храни. Към характеристиките на комутиращата апаратура се добавя също безконтактно включване на нагревателни елементи. Световен лидер тук е OMRON с няколкото си семейства температурни контролери и PLC за управление на температури и 2D-температурни полета Celcius. Така например стерилизирането на една консерва изисква оптимално нагряване, темпериране и охлаждане с цел да се щади максимално продукта от нежелани промени в твърдостта, вкуса, външен вид и др. Доста производители на машини използващи автоклави и др. подобни термични реактори определено заобикалят тънкостите в управление и опростяват системите за управление, с което априори залагат условия за перманентен брак на продукцията. OMRON притежава необходимата техника, а ГЕМАМЕКС ноу-хау за прилагането й. Специално място бих отредил на хладилните инсталации, които изискват също прецизно управление на температурни профили като процес на консервиране от една страна и като процес на енергийна и експлоатационна ефективност на хладилните компресорни станции.

Следващо важно предизвикателство е постигане на високи скорости и кратки цикли на постъпателни и ротационни движения. Тук можем да изброим пакетиращите, етикиращите, бутилиращи, стифиращи, опаковащи и др. машини. Изпълняват се сложни движения, синхронизиране на оси, високодинамични цикли на ускорение, забавяне и спиране и др. Друга синхронизационна задача е включване на машините в производствени линии.

ГЕМАМЕКС е доставчик на сервозадвижвания и честотни регулатори с висока надеждност и висока функционалност от YASKAWA и OMRON, а за задачи от лимитиран ценови характер серва от ESTUN.

Не на последно място са процесите по опаковане на продукцията. Тук се решават на високи скорости задачи по следене на маркери, обработка на изображения, контрол на качеството, броене на детайли, селекция по годност и др. Към този клас задачи бих отнесъл фотосензориката и вижън системите на OMRON. Цяла палитра от фотодатчици служат безотказно с години, а семейство от цветни камери и системи за обработка на изображения се използват за инспекция на баркодове, текстови или цветови анализ на етикети и др. задачи. Много ефективна за такива задачи е серията FQ камери на OMRON, която съчетава перфектна функционалност с лесна настройка, обучение върху образа на обекта и лесно ползване от страна на оператора.

Програмируемите контролери на OMRON впечатляват с многообразието, многофункционалността и бързината на PLC-тата си, като се предлагат няколко базови платформи включително моушън контролера TRAJEXIA. Промишлените мрежови възможности се покриват от мрежите MEHATROLINK, PROFIBUS, DEVICENET, Ethernet и Ethercad.

Непрекъсваемото производство изисква непрекъснат мониторинг и безопасност на машините. За покриване на това предизвикателство ГЕМАМЕКС представя една многообразна гама от продукти на TELE HAASE, а за безопасността продукти на OMRON. За светлинна сигнализация на машините предлагаме продуктите на PATLITE.

Роботиката е ново предизвикателство на бранша. За роботизиране на процесите в хранително-вкусовата промишленост предлагаме SCARA роботи на OMRON, MOTOMAN-YASKAWA и Декартови роботи на YAMAHA INDUSTRIAL ROBOTS.

Може коректно да твърдим, че сме комплексен доставчик на апаратура за машините на горния отрасъл и което е по-важно, че се радваме на едно добро сътрудничество с фирмите от бранша.

Освен апаратура за управление на машини и съоръжения предлагаме консултативна дейност по усвояването и ефективното използуване на ноу-хау на представяните от нас фирми както и собствен опит от множество разработки.

Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКСКлючови думи: ГЕМАМЕКС, OMRON, YASKAWA, PATLITE, TELE HAASE, ESTUЕКСКЛУЗИВНО
Top