РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ГЕМАМЕКСГЕМАМЕКС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГЕМАМЕКСE3Z LASER Лазерен сензор в компак- тен пластмасов корпус. Видима (червена) лазерна светлина за лесна и пре- цизна настройка. Разпоз- наване на много малки по размери обекти. Мощни светодиоди за увеличен рабо- тен обхват. Прецизно подтискане на фона.Поляризиране на обратния светлинен лъч при моделите с огледало. ИНВЕРТОР CIMR-J7 Лесен за монтаж и настройка, J7 се превърна в бестселъра на OMRON. Проектиран за прости прило- жения като транспортьори, вентилатори и помпи за малки мощности. С ефективна компенсация на въртящия момент J7 осигурват 100% въртящ момент при честота 1.5 Hz. За бърз монтаж и настройка J7 има вграден потен-циометър за задаване на скоростта. E5CSV Лесният начин за пер- фектен температурен контрол. Управление по PID или ON/OFF за- кон. Големият едини- чен дисплей показва про- цесната величина, посо- ката на отклонение от заданието, работата на изхода и алармите. Лесен за настройка през DIP-ключета. Вход - универсален. Изход - Релеен или напреженов (SSR). NQ Новата серия компактни тер- минали от OMRON. Пълноцве- тен, с размери от 3,5 до 5,7 инча. Подходящи за ма- шини от нисък и среден клас. Лесни за употреба. Дисплей съизмерим като качество и надеждност с дисплеите на терминалите от висок клас (NS серия). Хоризонтален/Вертикален вариант Лесен софтуер. Варна: ул. Добри Войников 21 тел./факс: 052 / 601 224GSM: 0897 920 890 Пловдив: ул. Иларион Макариополски 23A тел./факс: 032 621 606 GSM: 0894 692 625 София: ул. Лозенец 4 тел./факс: 02 963 11 44 963 11 41, 963 17 28 963 00 69

Top