РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > ГемамексГемамекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГемамексРоботизацията като предизвикателство или необходимост Вече девет години ГЕМАМЕКС успешно участва като доставчик и внедрител на роботизирани управления с увереността, че роботизацията е неотменимото средство за постигане на по-високо качество и по-висока ефективност на производството. Започнахме като доставчици на АС сервозадвижвания от OMRON-YASKAWA, които, благодарение на функционалността, прецизността и надеждността си, бяха внедрявани с лекота от нашите клиенти в газорезни, стъклорезни, агрегатни и други машини и работят безотказно и без загуба на точност от години. По същество тези успешни разработки се реализираха по две линии. Едната вървеше през използването на специализиран фърмуер от OMRON-YASKAWA за движения на изпълнителния орган по интерполационни х-у криви и по този начин бе постигнато роботизирано фрезоване на повтарящи се траектории в машини за производство на врати и калибриране на отвори със сложна геометрия. Горните роботизирани управления включваха специализиран хардуер за сервоосите и обичайното PLC за поемане на останалите задачи, произтичащи от конфигурацията на машината. Най-често това бе обработка на сигнали от датчиците, пулта на оператора, ориентирането на осите в крайни положения, от една страна, и логическите уравнения за последователното управление на изпълнителните органи, от друга. За решаване на горните задачи OMRON предлага една богата платформа от PLC, HMI и специализирани PLC-та за синхронизация на много оси като семейството TRAJEXIA. Втората линия в изграждането на роботизирани управления, в която взехме дейно участие през последните години бе ориентирана към предоставяне на подходящ "моушън" хардуер на местни производители на машини за разкрояване на метални листови заготовки, стъкла и др. Използвайки ценово изгоден софтуерен продукт за CNC управление и широката гама от АС сервомотори и серводрайвери на OMRON-YASKAWA, много наши машиностроители постигнаха ефективни роботизирани управления с ниски производствени разходи за развойна и внедрителска дейност. Но, независимо от реализираните успехи в тези две направления, определено правенето на роботизирани машини от нашите производители не бе подход, водещ до серийно производство, каквато бе всъщност неговата цел. Това бе повече подход на по-евтино като доставка, но по-скъпо като развой и производство конструкторско упражнение, което в никакъв случай не можеше да посрещне изискванията на унифицираното производство. Ето защо ГЕМАМЕКС реши да стане доставчик на готови за внедряване роботи и от 4 години представя двете фамилии роботи на YAMAHA INDUSTRIAL ROBOTS - декартовите роботи ( x, y, z, Е) на база СВД или линеен АС сервомотор и SCARA роботите. Вярата ни в бъдещето на роботиката в България скоро бе подкрепена от интереса на производителите на машини и днес можем да отбележим няколко високотехнологични разработки. Например: серията машини за нарязване на геометрията на разделителните канали между отделните фотосоларни елементи (фиг.1), които се произвеждат от фирма Аутомейшънпро за фирма Соларпро и за други клиенти. Те са едно удачно приложение на декартови роботи с линейни АС двигатели. Постига се прецизност от микрони при повторяемост на среза, като самата му геометрия в дълбочина се контролира с носена от робота вижън система. Използвана е също възможността на дублирана втора ос, с което се пести време за обработка. Друга интересна разработка бе осъществена от ГЕМАМЕКС съвместно с фирма GTI и внедрена в Бъдещност. Декартов триосен робот със СВД оси фрезова и почиства "мустаците" на сърцата за отливки на хидравлични разпределители (фиг.2). Роботът заменя ръчен труд при висока прецизност, повторяемост и елиминиране на субективния фактор. Друго предимство е, че траекторията на фрезоващия инструмент се генерира автоматично от AUTOCAD чертежа на сърцето. За спестяване на времето за смяна на детайла роботът работи на две работни места, като докато обработва едната позиция, операторът може да зареди другата с ново сърце. Досегашният ни опит на полето на роботизацията показа, че бяха реализирани предимно "smart" решения, а търсене на решения типични за роботизация като обслужване на конвейери, манипулаторни задачи за стифиране, захранване и разтоварване на детайли не бяха актуални. Определено приложенията на доставените от ГЕМАМЕКС роботи бяха повече техническо предизвикателство за постигане на висока точност, повторяемост и производителност, отколкото необходимост за отмяна на човешки труд и монотонни манипулационни операции. Нещо повече - програмирането на роботите бе със специфични програмни инструменти, а не със специализирания програматорен инструментариум за роботите. Въпреки горния досегашен опит, необходимостта от роботиката у нас става все по-привлекателна за нашите производители и определено очакваме ръст и на тривиалните задачи за роботи. В това отношение предлагаме много ефективна серия от SCARA роботи на YAMAHA, които отскоро се произвеждат и под марката OMRON. Предимството на тази кооперация е, че тези роботи вече ще могат лесно да се интегрират в мощната среда от средства за автоматизация на OMRON. ГЕМАМЕКС и нейните партньори натрупаха досега опит и ноу-хау за роботизация в среда на технически предизвикателства, а необходимостта от стандартна роботизация чука на вратата на много предприятия в България. Можем да предложим и двете както като технически възможности, така и като внедрителски опит. Вярваме в правилността на Вашия избор и се надяваме на успешно партньорство. Георги Генчев Президент на ГЕМАМЕКС

Top