Gemamex: Едно оптимално решение за вентилация със задвижвания на YASKAWA

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2015 • 18.01.2016

В петте си най-съвременни люпилни холандската компания Probroed & Sloot залага на образцови стандарти за качество както по отношение на пилетата, които произвежда, така и за тяхната устойчивост.
Отговорните служители в компанията непрекъснато търсят нови решения за намаляване на енергопотреблението. Една съвременна мярка за това е смяната на двигателния механизъм на близо 200-те циркулационни вентилатора с мотори YASKAWA от най-висок клас на ефективност - IE4. Пестенето на енергия е основен акцент в тази насока.

Повторната употреба на топлината от отработения въздух е само една от мерките, които компанията предприема. Последната оптимизация на Probroed & Sloot е ретрофитът на циркулационните вентилатори в камерите за излюпване. Само в съоръжението в Грунло (Холандия) има близо 200 такива камери, които работят денонощно, седем дни в седмицата. При такова продължително натоварване мерките за насърчаване на енергийната ефективност са от особено значение.

Максимална ефективност
Още преди модернизацията на вентилаторните мотори Probroed & Sloot използва инверторнo управлявани от мотор асинхронни двигатели. Електронният контрол на скоростта на мотора играе ключова роля в енергоспестяването. Това е и основната причина, поради която европейската ErP Директива (Директива за продукти, свързани с енергопотреблението), още наричана Директива за екодизайн (2005/31/ЕК и 2009/125/ЕК), обхваща и употребата на инвертори. Първите две фази са съсредоточени основно върху определянето на изисквания за ефективност на отделни продукти. Така например приетите нареждания довеждат до спиране на разпространението на мотори под клас на ефективност IE2 от 2011 г.

Моторите с постоянен магнит обикновено имат по-висока ефективност. За разлика от асинхронните, те трябва да се контролират с инвертор по всяко време. Сега те стандартно отговарят и на изискванията на IE3 (премиум клас на ефективност). Предлагат се и и такива високоефективни мотори с постоянен магнит, които отговарят и дори надхвърлят изискванията на най-високия клас на ефективност според стандарта IE4.
Имайки това предвид, Probroed & Sloot решава да тества модели от различни производители. За тази цел половината от вентилаторите в отделните камери за излюпване са оборудвани с нови задвижващи механизми.

Моторът с постоянен магнит SPRiPM
По време на тестовете моторът YASKAWA SPRiPM (Super Premium IPM Motor) безапелационно победи конкуренцията. Високоефективният мотор се предлага в пакет в комбинация с V1000 инвертор и обхваща изключително широка гама от приложения, съвместими с енергийния клас IE4. Енергийните спестявания, отчетени в Probroed & Sloot (в сравнение с асинхронни двигатели с ефективност IE2), са в размер на близо 14% при номинална работа и 50% при частично натоварване, което е по-важно за това приложение.

Освен с високата си ефективност, SPRiPM са значително по-малки и леки от подобните им асинхронни двигатели. С новата разработка размерите им са дори по-малки: всеки мотор е с до 40% по-компактен от съответстващ асинхронен двигател. Еквивалент на това е рамка, която е с два стандартни размера по-малка. В допълнение, SPRiPM тежи с 50% по-малко и има 60% по-малко инерция. Това означава, че може да се пуска и спира с 60% по-бързо.

Моторът може да се комбинира с доказаните инвертори V1000 от YASKAWA, за да осигури високоефективен пакет от задвижващи механизми, отговарящи на IE4, със стандартизирана технология, подходяща за широк спектър от приложения. Специфичните за мотора параметри са предварително интегрирани в софтуера, което означава, че производителят трябва само да свърже системата, състояща се от мотора и инвертора.

За приложения с променливи въртящи моменти, включително вентилатори, специалната функция "летящ старт" е особено изгодна: в случай на прекъсване на захранването например, вентилатора продължава да се върти. SPRiPM и V1000 покриват диапазона на скорост до 5% от скоростта, позволяваща оптимално рестартиране. Ниското ниво на шум на мотора е изключително полезно при работата с вентилатори, тъй като перките им увеличават интензивността на шума.

Заключение
Холандските специалисти от люпилнята Probroed & Sloot си поставят изключително високи стандарти не само за качеството на пилетата на един ден, но и за ефективното развитие на бизнеса. Взимайки предвид денонощната работа на камерите за излюпване, мерките за насърчаване на енергийната ефективност са особено важни. Ето защо компанията постепенно заменя индукционните мотори клас IE2 на циркулационните си вентилатори с високоефективни YASKAWA SPRiPM мотори, които отговарят на изискванията на най-високия клас на ефективност IE4. Това намалява потреблението на енергия с близо 50% при частично натоварване, което е важно за това конкретно приложение.

В България тези ефективни пакети от мотор и инвертор V1000A1000 се предлагат от ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.

Top