Gemamex: LinMot индустриални линейни мотори

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Gemamex: LinMot индустриални линейни мотори | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">Gemamex: LinMot индустриални линейни мотори | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">Gemamex: LinMot индустриални линейни мотори | Инженеринг ревю, снимка 3 class="picvatre">

Линейните мотори LinMot са високодинамични електромагнитни устройства с директно задвижване. Линейното движение се генерира без триене, без междинни механични редуктори, винтови двоици или зъбни ремъци. Моторът се състои само от две части: от плъзгач/плунжер и от статор.

Плъзгачът е направен от неодимови магнити, монтирани във високопрецизна тръба от неръждаема стомана. Статорът съдържа намотките на мотора, плъзгащите лагери на слайдера, енкодера за позиция и микропроцесор за мониторинг на мотора.

Стандартният каталог на LinMot включва широк обхват от индустриални линейни мотори за натоварвания от 33N до 2´500N. Достъпни са всякакви размери с различни дължини на слайдерите - общо над 500 различни линейни мотори взети заедно.

Гъвкави
LinMot линейните мотори могат да бъдат свободно позиционирани по цялата дължина на техния слайдер. Скоростта на придвижване и ускорението също могат да бъдат прецизно дефинирани. За още по-комплексни движения произволен брой профили на придвижване могат да бъдат съхранявани в сервоконтролера като криви, а моторът може да изпълнява движението с желаната скорост. Движението на линейния мотор също може да бъде синхронизирано с другo ротационно или линейно движение.

Динамични и прецизни
С линейните мотори могат да бъдат постигнати изключително динамични движения. Скорости от над 4 m/s и ускорения от над 400 m/s2 позволяват много кратки времена за позициониране и високи коефициенти на запълване на циклите. С елиминирането на компонентите, извършващи механична работа, като редуктори или зъбни предавки, линейните мотори могат да позиционират много прецизно като точността зависи от точността на тяхната измерителна система.

Надеждни
Вътрешните сензори за позиция измерват и следят текущата позиция на линейния мотор не само в покой, но и през цялото движение. Отклоненията в позицията се хващат веднага и се съобщават към системата за управление. Това гарантира високо ниво на оперативна сигурност и надеждно разпознаване на грешки. Поради липсата на елементи с триене като скоростни кутии или СВД за преобразуване на механична енергия, животът на изделието е дълъг, дори и при високи натоварвания.

Основни приложения
Замяна на пневматиката. Тъй като форм-фактора на LinMot линейните двигатели е близък до този на пневматичните цилиндри, те много често биват използвани за замяна на пневматични цилиндри.

Това е по-специално за случаите, в които са нужни повече от две позиции и позициите е нужно да бъдат променяни или динамиката и продължителността на живота на пневматичния цилиндър не са достатъчни. Линейния мотор предоставя възможността прецизно да се задава скорост и ускорение, което улеснява пускането и повишава стабилността на процеса.

Замяна на сервомотори. Линейните мотори са съвместими с ротационните сервомотори с техните принципи на управление и гъвкавост. При прилагане на линейни движения предимствата на линейните мотори ясно се открояват. Употребата им отхвърля нуждата от механични елементи като съединители, редуктори, ремъци, СВД, както и продължителната работа за проектиране.

Замяна на гърбични дискове. Механичните гърбични дискове повзоляват високодинамични движения, но те имат ограничена гъвкавост. Последователностите и профилите на движение могат да  бъдат настроени само чрез продължителен механичен труд.

Изключително високите динамични възможности на индустриалните линейни мотори и възможността да се адаптират профили на движение в управляващата програма, са довели до замяна на все повече и повече механични гърбични дискове с LinMot линейни мотори.


Вижте още от Gemamex: LinMot индустриални линейни мотори


Top