РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Гемамекс Моушън Ко, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гемамекс Моушън КоSigma-7
Серво-фамилия

БЪРЗИ
Настройка само за 3 минути
Предварително програмирани параметри улесняват пуска на системата
Tuning-less-функция позволява използването на Sigma-7 веднага.
Auto-Tuning осигурява незабавна адаптация към товара.

НАДЕЖДНИ
Sigma-7 осигурява по-бърза настройка на машината и по-висока производителност
След 25 години опит с повече от 12 милиона устройства в експлоатация, Sigma-7 е разработен за минимум 60 000 часа експлоатация при температура на OC от 55°C (типичното време за експлоатация на аналогични устройства е само 20 000 часа)

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
Високо ефективно и прецизно управление
Скорост + точност
Синхронизиране на много оси
Подтискане на вибрациите и бързо позициониране

ГЕМАМЕКС
www.gemamex.com


Други рекламни публикации на Гемамекс Моушън Ко

Top