РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараСпециализирано индустриално изложение
за инструментално
и специално машиностроене

www.messe-intec.com

Международно специализирано
изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии

www.subcontractingfair.com

5 – 8 февруари 2019
ДВА ПАНАИРА НА ПУЛСА НА БРАНША
МАШИНОСТРОЕНЕ, ИНДУСТРИЯ НА ПОДДОСТАВКИТЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАЙПЦИГ


Top