РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска Камараtbwom.com

„Блecтящият cвят нa мeтaлитe“
25 - 29 юни 2019
Дюселдорф/Гермaния

Световният пазар на металургията
The Bright World of Metals:
международният квартет от търговски
изложения, предоставящ най-голямата
в света платформа за срещи на
браншовете: технологии за леярство,
производство и обработка на метали, както и
технологични процеси за термична обработка.

Взаимносвързани синергии:
Четири изложения, една обща цел: технологични
форуми по всички теми, свързани с „блестящия
свят на металите“, които представляват пресечна
точка за широкоспектърен обмен на ноу-хау.

Добре дошли в Дюселдорф!

Германо-Българска индустрилно-търговска камара
ул. Ф..Жолио-Кюри 25 A
1113 София
Тел.: +359 2 816 30 13
Факс: +359 2 816 30 19
karmen.vranchev@ahk.bg
bulgarien.ahk.de


Top