РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараНай-голямото в света
изложение за пластмаса и каучук

 

2019 16-23 ОКТОМВРИ Дюселдорф
Германия

 

М и с л е н е.
П р е о с м и с л я н е.
О р и г и н а л н о
м и с л е н е.
Н е с т а н д а р т н о
м и с л е н е.
К 2 0 1 9

 

Глобалните мега тенденции изискват от индус трията нов начин на мислене, за да започне смяната на парадигмите за нашата планета с решения за бъдещето.
Почти 3200 интернационални изложители на К 2019 се изправят пред актуалните предизвикателства и Ви показват най-новите развития и водещи иновации в пластмасовата и каучуковата индус трия. К 2019: най-значимата бизнес платформа за бранша.
Станете част от нея.

 

www.k-online.com/ticketing

 


Германо-Българска индустриално-търговска камара
ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ
бул. Драган Цанков 36
сграда А, ет. 3, 1040 София
Тел.: +359 2 816 30 13
Факс: +359 2 816 30 19
karmen.vranchev@ahk.bg

bulgarien.ahk.de


Top