РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараНай-голямото в света
изложение за пластмаса и каучук

2019
16-23 октомври
Дюселдорф
Германия

H o m e
o f  I n n o v a t i o n.
K 2 0 1 9

Няма значение какъв е фокусът Ви –
кръгова икономика, дигитализация,
индустрия 4.0, леки конструкции,
мобилност, производство на добавки,
модерни материали или други предстоящи
теми в световната пластмасова и каучукова
промишленост – K 2019 е мястото, където ще
намерите иновативни решения . Завладяващ
форум за иновации и инвестиции. Най-
важната бизнес платформа в бранша. Около
3200 международни изложители предлагат
най-новото в научните изследвания и
разработки. Добре дошли!
www.k-online.com/ticketing

Германо-Българска индустриално-търговска камара ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ
бул. Дараган Цанков 36 сграда_А ет.3_1040 София
Тел. +359 2 816 30 13_Факс +359 2 816 30 19
karmen.vranchev@ahk.bg_ bulgarien.ahk.de


Top