РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараLEIPZIGER
MESSE

intec Z
Два панаира на пулса на бранша
2-5 МАРТ 2021

Международно индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене –
www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии – www.subcontractingfair.com

Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg


Top