РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараLEIPZIGER
MESSE

NOW AS VIRTUA VENUE
FOR MACHINE CONSTRUCTION AND SUPPLY INDUSTRY.
02 - 03/03/2021

Международно индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене -
www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии -
www.subcontractingfair.com


Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg


Top