РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараГермано-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара24-тото водещо световно изложение Нов Мюнхенски панаир 9-ти–12-ти ноември 2010 г. Време за модулите за вграждане. Време за поглед в бЪдещето. Целият спектър от решаващи технологии и определящи бъдещето иновации. Посетете изложението electronica и Форума за модули за вграждане и почувствайте на живо несравнимото им значение за цялата индустрия – с днешните решения за утрешните приложения. Паралелно се провежда и hybridica: Изложението за производство на детайли от разнородни свързани материали. Германо – Българска индустриално-търговска камара, тел. (02) 816 30 30, mitscho.tschipev@ahk.bg Software Boards Microcontrollers DSPs Forum Virtualisation electronica 2010 embedded www.electronica.de/embedded get the whole picture Регистирайте се в интернет + гарантирайте си предимство: www.electronica.de/en/tickets means exploring new paths. chang e

Top