РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска индустриално-търговска камара , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска индустриално-търговска камараТрадиция. Бъдеще. Всеобхватност. Международната металообработваща и металопреработваща промишленост се събира през 2015 година в Германия за найважната си среща. www.messe-intec.comwww.subcontractingfair.comCпециализирано индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене. Mеждународно специализирано изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии. ГерманоБългарска индустриалнотърговска камара, Тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg


Top