РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараConnecting Global Competence

• ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА АСЕМБЛИРАНЕ
• ГРАФИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНДУСТРИЯТА
• ИНДУСТРИАЛНА РОБОТИКА
• ПРОФЕСИОНАЛНА РОБОТИКА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

• НОВО: IT2Industry – специализирано изложение за индустрията 4.0

• Задвижваща техника
• Системи за позициониране
• Управляваща техника
• Сензорни технологии
• Технологии за доставка
• Технологии за безопасност

Една входна карта – много ползи:

7-мо международно специализирано изложение за автоматика и мехатроника, 21 – 24 юни 2016, Messe München

Германо-Българска индустриално-търговска камара, София
тел. 02/816 30 27, kremena.valcheva@ahk.bg

www.automatica-munich.com


Top