РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараI t ’ s K T i m e
Три години по-късно, ние отново сме готови. Панаирът
К 2016 ще Ви представи най-доброто, което инженери,
химици и изследователи могат да покажат: машини,
технологии, оборудване, материали, инструменти,
приложения, процеси и решения. Най-добрата база за
глобален бизнес, перфектната платформа за вземане на
решения за инвестиции. С повече от 3200 изложители в 19
изложбени палати на повече от 171 000 кв.м. изложбена
площ, световният търговски панаир за пластмаса и каучук
ще представи още веднъж цялата палитра от продукти
и услуги, която индустрията може да предложи. Всичко,
което ще движи света в бъдеще. Планувайте своето
посещение сега.
В р е м е е з а р е ш е н и я

Германо-Българска индустриално-търговска камара
ул. Ф.Ж. Кюри 25А_1113 София
тел.: (02)816 3031, 816 3010 _ факс: (02)816 3019
k-online.com
mila.pavlova@ahk.bg _ bulgarien.ahk.de


Top