Рекламни публикации на GF Machining Solutions

Начало > Рекламни публикации на GF Machining SolutionsGF Machining Solutions

GF Machining Solutions

LASER P 400 U

Лазерна аблация при производството

на електронни компоненти

Уникално лазерно решение заВашата микрообработка

Лазерите в днешно време могат илида се комбинират или да елиминираттрадиционните методи на обработка,при производството на електронникомпоненти. С по-добра продуктивности доходност от конвенционалните методина изработка, лазерите ускоряватработния процес.

За повече информация за уникалнотолазерно решение в ... още

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions

МедицинскатаВи производственасистема справя ли се?

Покриването на изискванията за качество на вашето устройство, като същевременно се поддържа съответствие с медицинските норми като ISO 13485, може да създаде няколко предизвикателства при производството. Постигане на гладка повърхност, поддържане на точност на критичните размери, но също така проследяване на ... още

GF Machining Solutions

MILL P 800 U S

Машината, която расте заедно с Вашите нужди

Отлична производителност, перфектна мащабируемост

Безупречно качество на повърхностите и безкомпромисна ефективност при отнемането на материал - можете да ги постигнете с това компактно и динамично решение за фрезоване, базирано на здрава и симетрична метална конструкция. В основата на дизайна на ... още

GF Machining Solutions

GF Machining SolutionsMILL S/X сериите

Фрезовайте и шлайфайтес едно динамичнорешение

Една машина, която подобрявагладкостта и скъсявапродължителността на процесаКомбинирайки фрезоването и шлайфането в еднорешение, серията на Mikron MILL S/X (U) подобрявагладкостта и значително съкращава производственияпроцес. Невероятна прецизност и бързавъзвръщаемост на инвестицията при производствотона части от висок клас са крайните резултати от тазикомбинация. Високата ... още

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions

MikronMILL P 500 UMILL P 800 U

Революционно решениеза прецизно и високопроизводително обработване

Ние сме Mikron Mill.Ние сме GF Machining Solutions.

Ефикасна и прецизна обработка на компоненти до 800кг

Mikron MILL P серията са 5-осни универсални фрезисъздадени за висока производителност.

365 дни годинагъвкавостДинамична обработка и широкобхват на възможностите.

250% повишена продуктивностУвеличена печалба благодарениена интегрирана ... още

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions

Серията CUT ХЕкстремна прецизност,лесно и бързо

Без компромиси!Най-новата серия CUT Х, базирана на повечеот 100-годишен опит, представлява най-добратамашина за нишкова електроерозийна обработка.Няма нужда да се прави компромис с прецизността,гладкостта или скоростта. Уникалната технологияна CUT Х гарантира постигане на най-добрирезултати в тези параметри.

www.gfms.com/cut-x

Точност на позиция±1 µm

Геометрична точност±1 µmГладкост на повърхносттаRa ... още

Top