РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Иновации в машиностроенето, септември 2022 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022 > GF Machining SolutionsGF Machining Solutions, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ GF Machining SolutionsGF Machining Solutions


MILL S/X сериите

Фрезовайте и шлайфайте
с едно динамично
решение


Една машина, която подобрява

гладкостта и скъсява
продължителността на процеса

Комбинирайки фрезоването и шлайфането в едно
решение, серията на Mikron MILL S/X (U) подобрява
гладкостта и значително съкращава производствения
процес. Невероятна прецизност и бърза
възвръщаемост на инвестицията при производството
на части от висок клас са крайните резултати от тази
комбинация. Високата динамика на машините
и постоянната термична стабилност са осигурени
от технологията Ambient Robust. Също така може
да се възползвате от интуитивните предварително
дефинирани Heidenhain цикли на шлайфане.www.gfms.com


Открийте как нашите
хибридни решения
MILL S/X (U) могат
да оптимизират
производствения
Ви процес
Top