РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Гига Електроникс , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гига ЕлектрониксОТ А ДО Я ИЗМЕРВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Гига Електроникс ЕООД
ул. Манастирска 21А
1111 София
тел. (02) 873 14 98, факс (02) 971 49 19

sales@gigatest.net
www.gigatest.net

Радиочестотни и микровълнови измервателни решения.
Телекомуникационни измервателни решения.
Фиброоптични измервателни решения.
Решения за синхронизация с точно време и честота.
Еталони за точно време и честота.
Метрологично оборудване.
Измервателна апаратура за електроческа безопасност.
Решения за измерване и мониторинг на микроклимат.
EMC/EMI измервателни решения.
Измервателна апаратура с общо предназначение.
Радиопеленгаторни решения.
Решения за радиоразузнаване и радиоклимат.
Решения за откриване на подслушвателни устройства.
Тестови камери за симулация параметрите на околната среда и тестване за стабилност.
...и още много!


Top