гл. ас. д-р инж. Владимир Христов, Технически университет – София: Новата лаборатория отговаря на последните световни тенденции в областта

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 9/2018 • 03.12.2018

Гл. ас. д-р инж. Владимир Христов, катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика, Технически университет – София
гл. ас. д-р инж. Владимир Христов, Технически университет – София, в новата лаборатория "Роботика и автоматика"
Новата лаборатория в Технически университет – София
Новата лаборатория в Технически университет – София

 

гл. ас. д-р инж. Владимир Христов, катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика, Технически университет – София, пред сп. Инженеринг ревю

 

Каква е предисторията на създаването на новата учебна лаборатория „Роботика и автоматика", как се роди идеята и какви бяха предпоставките за нея?

Роботиката и автоматиката са взаимосвързани области, като двете вървят успоредно ръка за ръка. Към катедра Автоматизация на електрозадвижванията при факултет Автоматика на ТУ-София съществува и секция Роботика, която води специализацията по Робототехнически системи, поради което новоизградената лаборатория Роботика и Автоматика най-добре отговаря на профила на двете направления на катедрата и на дисциплините, водени от нея. Водейки се от иновациите в технологиите и в търсене на съмишленици, видях в лицето на Ехнатон силно заинтересована фирма, желаеща да инвестира в образованието, като по този начин намерихме допирни точки и осъществихме настоящата идея за създаване на модерна лаборатория, отговаряща на последните световни тенденции в областта.

 

От страна на университета чии са основните персонални заслуги за изграждането й, как оценявате съвместната работа със специалистите от Ехнатон?

От страна на университета основна заслуга за създаването на лабораторията има катедрата, в която работя, а за персонална заслуга може да се счита, че аз стоя в нейната основа.

Работата със специалистите от Ехнатон оценявам на много високо професионално ниво, тъй като имах възможността да се запозная с голяма част от екипа по време на двуседмичен летен стаж, организиран от тях за студенти. По време на стажа останах изключително впечатлен от професионалните умения на инженерите от фирмата в различните области, както и от тяхната отдаденост към всеки един от студентите по време на стажа. Много точно и професионално бяха подбрали тематиките на курсовете по време на стажа, както и упражненията към тях.

 

Каква техника ще има в лабораторията, как оценявате техническите достижения в оборудването на Mitsubishi Electric? Как практическите упражнения с новата техника ще се интегрират в учебния процес?

Лаборатория „Роботика и автоматика“ разполага основно с оборудване на Mitsubishi Electric и опционално оборудване на Cognex, които са водещи в техническото зрение. Основното оборудване включва: индустриален робот MELFA, 4 броя стендове: многоосна синхронизация (MELSEC Iq-R, CC-LINK IE Field); Едноосна серво система с PLC контролер (MR-J4, FX5U, GT2505); електрозадвижване с инвертор и PLC контролер (FREQR01-CS80, FX5U, GT2107); електрозадвижване с инвертор и вградено PLC в него (FR-A800, GT2104), 3d принтер (TEVO) и софтуер с емулатор за техническо зрение на Cognex.

В лабораторията са разположени 12+1 работни места, осигурени с компютърни конфигурации, и допълнително са създадени 4 работни места за работа с лаптопи, като по този начин се осигурява на всеки студент индивидуално работно място. Всички стендове са свързани с работните места в мрежа, като в случая от всяко работно място може да се управлява всеки един от стендовете.

Лабораторията ще позволява да се провеждат упражнения по „Сервозадвижване и управление на роботи“, „Програмиране на роботи и робототехнически средства“, „Информационно сензорни системи в роботиката“, „Логическо управление“ и други дисциплини, свързани с възможностите на лабораторията.

 

Как реагират студентите, какво е отношението им към новопредоставените им възможности за практическо обучение?

Студентите са изключително заинтересовани, тъй като ще имат възможност освен на теория, и на практика да се докоснат до последните световни тенденции на Mitsubishi Electric в областта на роботиката и автоматиката. Някои от студентите, които имат часове следващия семестър, чакат с нетърпение да влязат на упражнения в новата лаборатория.

 

Представете накратко факултета днес, преподаватели, студенти, постижения...

Факултет Автоматика се състои от 5 катедри (Автоматизация на електрозадвижванията, Автоматизация на непрекъснатите производства, Системи и управление, Електроизмервателна техника и Теоретична електротехника), като към факултета има една бакалавърска специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и три магистърски специалности - „Автоматика, информационна и управляваща техника“; „Системи за енергоефективно управление“ ;“Вградени системи за управление“).

Специалностите са доста атрактивни и търсени на пазара, което оформя и тенденцията за постоянен прием на пълния брой студенти в последните години. Постиженията на преподавателите и студентите са доста, като голяма част от тях са известни на световната научна общност.

 

Как оценявате инженерното образование у нас в областта на роботиката и автоматизацията днес, какви са основните му предимства и недостатъци? Как може да се съпостави със световните си аналози?

Смятам, че инженерното образование в областта на роботиката и автоматизацията е на добро научно ниво. Разбира се, че има какво да се желае, особено в практиката, оборудването на лаборатории и парите за научни разработки. Тъй като в момента парите в тази сфера са недостатъчни, сътрудничеството с бизнеса в тази посока е задължително. В световен мащаб бизнесът сътрудничи с университетите в много по-широки граници, като се надявам това да стане факт и при нас.

 

Доколко понастоящем в България бизнесът и образованието в областта на роботиката и автоматизацията се развиват в синхрон?

Не мога да кажа, че може да се говори за синхрон между бизнеса и образованието в областта на роботиката и автоматизацията, по-скоро може да се говори, че в последните 10 години бизнесът усеща необходимостта от квалифицирани инженерни кадри и започва да работи с университетите в тази посока. Със сигурност, това е пътят на успеха както за бизнеса, така и за университета и в частност за държавата, тъй като по този начин ще излизат добре подготвени инженерни кадри и ще бъдем по-привлекателни като държава за чуждите инвеститори.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top