Глобал-Тест партньор на Wuha

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Най-новият чуждестранен партньор на Глобал-Тест, специализирана в пред-лагането на измервателна техника за физични и химични величини, е китайс-ката фирма Wuhan Guide Infrared Technology, съобщи за списанието инж. Румен Андронов, управител на Глобал-Тест. Фирмата е специализирана в производ-ството на термовизионни камери. "Оценявам възможностите за налагане на изделията на Wuhan Guide Infrared Technology на българския пазар като положи-телни. Като основни области на приложението им включвам обследване и сер-тификация на сгради за енергийна ефективност, диагностика на състоянието на съоръжения в индустрията, диагностика на болни от птичи грип и др.", коментира г-н Андронов. "Глобал-Тест ще поеме сервиза на новите изделия, каквато е установената от години практика от фирмата по отношение на всички уреди, които продава в страната", допълва той.
Top