РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал - Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал - ТестГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД

www.global-test.eu

e-mail: office@global-test.eu
1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95

Hова система от WiFi дата логери за мониторинг на микроклимата в помещения - testo 160.
Минималистичен дизайн. Максимален контрол.

Testo 160 е система за мониторинг от WiFi дейта логери, с която се измерват, контролират и документират температура, влага, осветеност, UV радиация, CO2 концентрация и атмосферно налягане, автоматично, точно и постоянно.

Тesto 160 има широко приложение за контрол на микроклимата в офиси, музеи, архиви, галерии и библиотеки с цел предпазване на документи и произведения на изкуството от плесен, обезцветяване, корозия или деформация.

• Малки размери, незабележим дизайн
• Лесно инсталиране и опериране
• Алармени функции (e-mail & SMS)
• Безжично прехвърляне и съхранение на измерените стойности в онлайн сървър - Testo Cloud
• Възможност за свързване на външни сонди


Top