РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2018 > Глобал ТестГлобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестГЛОБАЛ ТЕСТ

1408 София
ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95
e-mail: office@global-test.eu
www.global-test.eu

testo 440 – НОВ КОМПАКТЕН УРЕД ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И РАБОТНА СРЕДА


>> Измерва скорост на въздушен поток във въздуховоди и на вентилационни решетки
>> Измерва качеството на въздуха в помещенията и нивото на комфорт
>> Измервания в лаборатории и чисти стаи

Интуитивни измервателни менюта
За дебит, K фактор, измервания с тръба на Пито, степен на турболентност, охлаждане и подгряване на изходните решетки, откриване на плесен.

Безжичната технология
Универсална ръкохватка за всички сонди във вариант с кабел и с Bluetooth.

Разнообразие от сонди
За скорост на въздушен поток, CO2, степен на тур- болентност, влага и тем- пература, осветеност и CO.

Бюджетно решение за различни приложения
С testo 440 спестявате пари: измервате всички параметри за вентилация, климатизация и работна среда с един уред, използвате една ръкохватка с различни сонди, а самите тях удължавате с телескопични ръкохватки.


Top