РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестНОВО ПОКОЛЕНИЕ ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ОТ TESTO

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗА И ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Анализ на фасадите и извършване на енергийно обследване на сгради
• Разпознаване на дефектна топлоизолация, термомостове и строителни недостатъци
• Откриване на течове от вградена тръбна инсталация
• Мониторинг и проверка на фотоволтаични системи
• Профилактична поддръжка на машини и електрически инсталации
• Откриване на прегрели компоненти в електрически табла
• Лесен мониторинг нивата на пълнене в резервоари

Testo 870
Инфрачервена резолюция: 160 x 120 pixels Топлинна чувствителност (NETD): < 100 mK

Testo 885
Инфрачервена резолюция: 320 x 240 pixels Топлинна чувствителност (NETD): < 30 mK

Testo 871
Инфрачервена резолюция: 160 x 120 pixels Топлинна чувствителност (NETD): < 50 mK

Testo 872
Инфрачервена резолюция: 640 x 480 pixels Топлинна чувствителност (NETD): < 40 mK

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД
1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95
www.global-test.eu
e-mail: office@global-test.eu


Top