РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, 2019 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2019 > Глобал-ТестГлобал-Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал-ТестНовият testo 400 – многофункционален смарт уред
за вентилация, климатизация и работна среда

Измервате скорост, температура, влага, налягане, осветеност,
излъчена топлина, турболентност, CO₂  и CO само с един уред!

• Разнообразие от сонди за надеждно измерване на всички параметри на работната среда,
вентилация и климатизация – цифрови Bluetooth сонди, сонди с кабел, Testo Smart сонди
• Бърза и лесна смяна на сондите по време на измерването, без нужда от рестартиране
и време за изчакване.
• Ясно структурирани менюта, които насочват потребителя в съответното приложение.
• Калибриране на сондите без измервателния уред, т. е продължавате да работите с уреда
и останалите сонди.
• Документиране на измервателните резултати на място – резултати, снимки и протоколи
от измерването могат да бъдат запаметени и изпратени по имейл

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД
1408 София
ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс.: 02/ 953 07 96, 952 51 95
office@global-test.eu

 


Top