РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, 2019 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2019 > Глобал ТестГлобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестGlobal test
25 години

Mega System – световен лидер в производство на оборудване
за контрол и мониторинг на замърсяването на въздуха

Персонални и стационарни помпи за пробовземане при
постоянен дебит на прах и аерозоли в околната среда
и на прах в димни газове.

www.global-test.eu

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД
1408 София
ул. Янко Забунов, бл.3, вх.Б
тел./факс.: 02/ 953 07 96, 952 51 95
office@global-test.eu


Top