РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестНОВО ПОКОЛЕНИЕ ГАЗ АНАЛИЗАТОРИ ОТ testo Предимства: • Цветен графичен дисплей – визуализира измерените данни в табличен и графичен вид • Предварителни настройки – в уреда са заложени настройки за различните сфери на приложение • Проверка на газ-инсталацията за плътност • Диагностиката на уреда на принципа на „светофара” - информира за състоянието на уреда и експлоатацион- ния живот на клетките • Предварително калибрирани електрохимични клетки – осигурява бързата им смяна на място, без да е необхо- дима донастройка с еталонен газ • Неограничени измервания дори при високи газови концентрации – извършва се автоматично разширяване на измерва- телния обхват и не се претоварва клетката • Удължен експлоатационен живот на измервателните клетки • Вграден сензор за измерване на диференциално налягане • Изключително точно измерване на NОx и при ниски концентрации • Пригодност за работа при тежки промишлени условия • Модулни сонди за различните приложения • IrDa/Bluetooth интерфейс за бързо и сигурно прехвърляне на данни към преносим PC / принтер 1408 София • ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б • тел.: • 02/953 07 96 • факс: 952 51 95 e-mail: • office@global-test.eu • web: www.global-test.eu

Top